helmet

Conform datelor din arhivă, istoria fabricii a început in 1903. Astăzi Tomai-Vinex – este o companie modernă si dinamică cu poziţii de lider în ramura vinicolă a Republicii Molodova.

Hot dog

TOMAI – este un adevărat tezaur al vinurilor excelente nedescoperit încă pentru întreagă lume. Avansîndu-se continuu ca forma si conţinut, vinurile sub marca comercială TOMAI îşi găsesc tot mai mulţi admirători. Astăzi geografia vînzărilor a companiei . "Tomai-Vinex" este una din cele mai variate printre exportatori de vin Moldoveneşti.

Turtles

Colecţia de premii a companiei cuprinde mai mult de 200 de distincţii obţinute la concunsuri si expoziţii specializate din diferite ţări ale lumii.

Tomai

Din timpuri de demult, valea darnică de Tomai este renumită prin vniul ei bun. Viţa de vie este prezentă aici practic peste tot: pe dealurile cîmpiior, la faţadele caselor, în versurile poeţilor,în inimile vinificătorilor...

In anul 1903 aici au fost fondate renumite beciuri pline cu capodopere minunate ale artei de vinificaţie. Fondatorul acestora, un vinificator taletntat Gheorghe Topciu stă la începutul drumului glorios parcurs de vinaria Tomai – de la fabrica de producere a materiei prima pînă la o companie de comerţ internaţional cu marca comercială TOMAI – garanţia calităţii impecabile!


Astăzi, Tomai-Vinex este o intreprindere modernă, care se dezvoltă într-un mod dinamic şi menţine poziţii de succes în ramură vinicolă a Republicii Moldova. La fabrica sunt instalate utilaje de producţie moderne de origine italiană. Laboraturul de productie este dotat cu dispozitive de ultimă generaţie, care asigură o precizie înaltă a investigaţiilor si testelor. Ciclul închis de producere (de la cresterea butaşilor de viţa de vie pînă la îmbutelierea vinurilor) permite de a oferi consumătorilor produse de o calitate stabil înaltă.Geografia vînzărilor.
Marca comercială Tomai a devenit o garanţie a calităţii impecabile pentru producţia vinicolă. Colecţii de vinuri în sticle exclusive si cele clasice au meritat loialitatea consumatorilor in mai mult de 15 ţări ale lumii: Rusia, Ucraina, Kazahstan, Kîrgîzstan, Belorusia, Romania, Latvia, Letonia, Estonia, Turcia, Polonia, Israel, Olanda, Republica Gana. Avansîndu-se continuu ca forma si conţinut, vinurile sub marca comercială TOMAI îşi găsesc tot mai mulţi admirători. Astăzi geografia vînzărilor a companiei . "Tomai-Vinex" este una din cele mai variate printre exportatori de vin Moldoveneşti.

Continuously improving the form and the content, Tomai trade mark is getting more and more popular among wine connoisseurs in many countries. Nowadays Tomai’s geography of sales is one of the most diversified in Moldova.


Merite si Premii.
Colectia de premii a companiei cuprinde mai mult de 200 de distincţii obţinute la concunsuri si expoziţii specializate din diferite ţări ale lumii. Suntem convinşi că fiecare victorie a vinurilor noastre le aparţine specialiştilor companiei, care pastrează cu drag tradiţiile, combinîndu-le cu inovaţiile, pentru a vă oferi un vin de calitate CONFIRMAT PRIN TIMPURI....

разработка сайта - Optimum